Jak zaplanować cele biznesowe?

Jak zaplanować cele biznesowe?

cele_biznesowe_strategia_firmy

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z biznesem, czy Twoja firma jest już jakiś czas na rynku, ważna jest świadomość, że definiowanie celów biznesowych to fundament każdej działalności.

Musisz po prostu wiedzieć, co chcesz osiągnąć. Wyznaczenie celów biznesowych to jedna z najważniejszych czynności przy uruchamianiu firmy oraz planowaniu działań i projektów. Bez świadomości konkretnych celów, Twoje działania będą chaotyczne, kosztowne i nie przyniosą pozytywnych efektów. Będziesz zwyczajnie rozczarowany, a prowadzenie firmy zacznie być frustrujące.

Dzięki jasno określonym celom, Twój biznes będzie zmierzał w określonym kierunku. Konieczne jest zaplanowanie głównego celu biznesowego oraz celów dla poszczególnych działań i projektów.

Jakie korzyści daje wytyczanie celów?

  1. Obniżenie kosztów działalności. Jeśli firma zmierza w konkretnym kierunku, każde działanie i projekt mają swoje cele, wówczas nie musisz tracić czasu na nietrafione decyzje oraz błędne posunięcia. Straty finansowe często wynikają z chaotycznych i nieuporządkowanych zachowań.
  2. Motywację do działania. Cele wytyczają nam kierunek działania. Dzięki nim skupisz swoją uwagę na priorytetach. Dzięki jasno określonym celom wzrośnie też Twoja motywacja i łatwiej będzie Ci je osiągać.
  3. Ukierunkowanie i uporządkowanie działania. Dzięki celom nie będziesz rozpraszać swojej uwagi na niepotrzebne czynności. Gdy wszystkie działania biznesowe skupione są na osiąganiu celów, funkcjonowanie firmy staje się łatwiejsze i efektywniejsze.
  4. Większą szansę na sukces. Jasno określone cele to większa szansa na osiągnięcie sukcesu w biznesie. Każdy zrealizowany cel przybliża Cię do niego. Twoje szanse na to, by biznes się udał rosną, ponieważ masz większą motywację, Twoje działania są uporządkowane i ukierunkowane, a koszty działalności są niższe.

Jak wyznaczyć cele biznesowe?

  1. Konieczność zbadania realnych potrzeb biznesowych – cel musi mieć konkretne podłoże, musi być przemyślany i wynikać z faktycznych pragnień i pasji, zapotrzebowania firmy, wymagań rynku i klienta. Nie może być on wynikiem zachcianki, potrzeby chwili, np. otwarcie nowego oddziału firmy jako wynik uruchomienia w okolicy oddziału konkurencji (jeśli nie będzie to dobrze skalkulowane, przemyślane i będzie wyłącznie skutkiem szybkiej decyzji podjętej chaotycznie i ze strachu przed konkurencją, może być dla firmy zgubnym krokiem).
  2. Konieczność uzyskania odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące przyszłości biznesu, np. czy chcemy osiągnąć ograniczenie kosztów, usprawnić procesy zachodzące w firmie, a może zdobyć więcej klientów.

Definiowanie celów biznesowych nie jest wcale łatwym zadaniem. Pomocna może być w tym metoda SMART (oraz metoda rozszerzona SMARTER), która wyznacza standardowe cechy, którymi powinien się charakteryzować właściwie określony cel. Według tej metody, każdy cel powinien być:

S (specific) – prosty i precyzyjny. Cel nie może być ogólnikowy. Musi być on szczegółowo, jasno i jednoznacznie sformułowany; Cel powinien być konkretny i oparty na liczbach/wielkościach.

M (measurable) – mierzalny. Dzięki temu będziesz w stanie kontrolować stopień jego realizacji i nim zarządzać. Będziesz w stanie określić, czy i w jakim stopniu został osiągnięty. Musisz wiedzieć kiedy ma się rozpocząć i zakończyć jego realizacja, a także jakie etapy realizacji są przewidziane.

A (Achievable) – osiągalny, czyli realny do zrealizowania. Nie powinno się zakładać zbyt ambitnych celów, ponieważ będą istniały małe szanse na ich zrealizowanie, a dodatkowo pojawi się rozczarowanie i frustracja, gdy nie zostaną osiągnięte. Zastanów się zatem jakie w danym momencie posiadasz zasoby do realizacji celów i dysponuj wyłącznie nimi (np. czas, zasoby finansowe, zasoby ludzkie).

R (Relevant) – istotny. Tylko cel mający znaczenie dla firmy będzie wystarczająco dobrym motywatorem do działania. Musisz mieć świadomość i poczucie, że osiągnięcie wyznaczonego celu będzie ważne dla funkcjonowania Twojej firmy.

T (Timely-defined) – ściśle określony w czasie. Osiągnięcie celu będzie możliwe, gdy będziesz mieć harmonogram, według którego odbywać się będzie jego realizacja. Zaplanowany termin osiągnięcia celu musi być realny – pamiętaj, by nie zakładać zbyt krótkiego horyzontu czasowego.

E (Exciting) – nie może być obojętny emocjonalnie. Jego realizacja musi być ekscytująca i emocjonująca dla Ciebie i innych osób, które go wyznaczają oraz realizują. Wówczas jest większa motywacja do działania, a co za tym idzie, większa szansa osiągnięcie celu. Ponadto, wyznaczony cel powinien mieć pozytywny wydźwięk.

R (Recorded) – zapisany. Dzięki temu będziesz pamiętać o celach. Będziesz mieć także zdecydowanie większą motywację, by je zrealizować.

Dobrze zdefiniowane cele wyznaczą właściwy kierunek działania Twojej firmy i będą ważnym elementem strategii działania. Warto jako punkt wyjścia przy zakładaniu firmy, ale także przy każdym nowym projekcie, włożyć trochę wysiłku w planowanie celów biznesowych. Prowadzenie biznesu będzie dzięki temu łatwiejsze, a szanse na sukces znacznie większe.

>> Chcesz skutecznie wyznaczyć cele biznesowe lub stworzyć strategię firmy? >>

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *