Zaplecze strategiczne

Chcesz by Twoja firma działała sprawnie?

Potrzebna Ci dobra strategia działania i dochodowy model biznesowy!

Dzięki strategii uporządkujesz wszystkie elementy swojej firmy. Nakreślisz główny cel biznesowy, wizję i misję firmy, zaplanujesz konkretne działania.

Ważny jest również dobrze dobrany do profilu działalności i posiadanych zasobów model biznesowy. Jest on planem na zarabianie i zapewni Twojej firmie osiąganie zysków.

Dopracujmy wspólnie Twój model biznesowy i strategię działania, by Twój biznes odnosił sukcesy!

 

Dlaczego warto planować strategicznie?

Sprawdź dlaczego warto zadbać o strategię i model biznesowy

dobra organizacja

Uporządkowane oraz odpowiednio ukierunkowane działanie to podstawa dochodowego biznesu.

analiza skuteczności

Jeśli określisz misję, wizję oraz cel strategiczny, wówczas łatwo będzie ocenić skuteczność działania Twojej firmy i ewentualnie skorygować strategię.

jasny cel biznesowy

Ważne jest w jakim kierunku zmierza Twoja firma. To pomaga w zaplanowaniu działań.

REALIZACJA CELÓW

Dzięki właściwej strategii Twoja firma będzie się rozwijać i skutecznie realizować kolejne zaplanowane cele biznesowe.

Oszczędność czasu

Konkretny cel biznesowy oraz uporządkowane działanie pozwoli na uniknięcie chaosu oraz uzyskanie lepszych efektów w krótszym czasie.

niższe koszty

Poprzez strategię i zaplanowanie kosztów unikniesz niepotrzebnych, chaotycznych działań i zbędnych wydatków.

działaj strategicznie

Jaki jest zakres moich kompetencji?

strategia firmy

– opracowanie i wdrożenie strategii dla nowych firm, start-up’ów

– korekta strategii działania, która okazała się nieskuteczna

 

model biznesowy

– opracowanie dochodowego modelu biznesowego

– znalezienie nowego modelu, jeśli dotychczasowy się nie sprawdza i Twoja firma nie zarabia

strategia e-commerce

– opracowanie i wdrożenie strategii w e-sklepie

– analiza dotychczasowej strategii i modelu biznesowego

– poprawa skuteczności dotychczasowej strategii i dochodowości modelu biznesowego

– planowanie i realizacja działań w e-sklepie (copywriting, marketing, organizacja)

– działanie mające na celu zwiększanie ruchu i konwersji w sklepie internetowym

project manager

– planowanie, organizacja, koordynacja, kontrola wykonania wszystkich czynności związanych z danym projektem

– strategia i organizacja działań okołoprojektowych

Dobra strategia to gwarancja sukcesu Twojej firmy!